ELMAR METAALBEWERKING, VOOR AL UW METAAL TOTAAL OPLOSSINGEN

Werkzaamheden

On- offshore

De offshore industrie houdt zich bezig met het uitvoeren van werkzaamheden op afstand van de kust. Meestal zijn dit werkzaamheden op het gebied van olie- en gaswinning. De onshore industrie is eigenlijk het tegenovergestelde van de offshore industrie. De werkzaamheden binnen de onshore industrie vinden wél op het vasteland plaats. 

Producten